Servicii de evenimente pentru organizarea sesiunilor de dezbateri în cadrul proiectului ”Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni” cod SIPOCA 56

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr.3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, cod fiscal 36461480, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până la data de  01.11.2021, ora 15.00, conform specificațiilor tehnice anexate, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect – Servicii de organizare evenimente pentru desfășurarea unui număr de 9 sesiuni de dezbateri (8 dezbateri regionale și o dezbatere națională); Servicii de tipărire și livrare a materialelor de vizibilitate necesare derulării evenimentelor sus menționate; Servicii consultant/lector pentru susținerea de prezentări tematice privind dezvoltarea durabilă și egalitatea de șanse,  în cadrul proiectului ”Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni” cod SIPOCA 56, finanțat din fonduri  nerambursabile, de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA) – cod CPV 79952000-2. 


Documente atașate
Distribuie: