Servicii de consultanță și expertiză în vederea dezvoltării instituționale strategice a ANABI, în cadrul proiectului „Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”, cod SIPOCA 56, finanțat din fonduri nerambursabile, de către Autoritatea de Management pentru POCA

Procedura de atribuire pentru atribuirea contractului privind serviciile de mai sus este licitație deschisă organizată prin mijloace electronice.

Anunțul de participare CN1043498 publicat în SEAP la data de 08.06.2022, poate fi accesat gratuit la adresa www.e-licitatie.ro (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice).

Operatorii economici interesați pot descărca gratuit din Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice documentația de atribuire aferentă procedurii de licitație/clarificările din oficiu/anunțurile tip erată publicate ulterior/răspunsul consolidat la clarificări la următorul link: https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100146860Distribuie: