Servicii de consultanță pentru elaborare și dezvoltare instrumente de lucru, precum și servicii de consultanță pentru campanie de informare publică

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să încărcați/publicați oferta dumneavoastră  în SEAP, până la data de 06.06.2023, ora 15:00, în vederea achiziţionării Servicii de consultanță pentru elaborare și dezvoltare instrumente de lucru, precum și servicii de consultanță pentru campanie de informare publică, în cadrul proiectului „Continuarea consolidării și a eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”, cod SIPOCA 1157, cod MySMIS 152912, finanțat din fonduri nerambursabile, de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA).

CODURI CPV:79411000-8-Servicii generale de consultanță în management.

 

Pentru mai multe informații accesați: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100165627


Distribuie: