Servicii de consultanță IT nr. 2 pentru susținerea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate în derularea contractului privind “Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni” ROARMIS, cod SIPOCA 763/MySMIS2014 135331, finanțat din fonduri externe nerambursabile și cofinanțare națională, de către AM POCA

Procedura de atribuire Licitație deschisă organizată prin mijloace electronice pentru atribuirea unui contract de servicii. Anunțul de participare CN1037105 publicat în SEAP la data de 25.11.2021, poate fi accesat gratuit la adresa www.e-licitatie.ro (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice).

 

Operatorii economici interesați pot descărca gratuit din Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice documentația de atribuire aferentă procedurii de licitație/anunțurile tip erată publicate ulterior/răspunsul consolidat la clarificări la următorul link:

https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100132212


Distribuie: