Servicii audit extern de evaluare a calității managementului ANABI pentru anul 2022

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să încărcați/publicați oferta dumneavoastră de preţ în SEAP, până la data de 24.04.2023, ora 23:59, conform condițiilor și cerințelor anexate, în vederea achiziţionării Servicii de audit extern de evaluare a calitatii managementului ANABI pentru nanul 2022, cod CPV: 79212000-3- Servicii de auditare (Rev. 2)

 

 

 Pentru mai multe informații accesați: https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/adv-notices/view/100485040Documente atașate
Distribuie: