Registre formulare tipizate și alte articole imprimate de papetărie din hârtie (foi de parcurs, decont cheltuieli, ordin de deplasare, registre matematică și dictando)

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să încărcați/publicați oferta dumneavoastră de preţ în SEAP, până la data de 14.11.2022, ora 10:00, conform condițiilor și cerințelor anexate, în vederea achiziţionării de registre formulare tipizate și alte articole imprimate de papetărie din hârtie (foi de parcurs, decont cheltuieli, ordin de deplasare, registre matematică și dictando), 22800000-8 - Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)

 

Pentru mai multe informații accesați https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/adv-notices/view/100453954Documente atașate
Distribuie: