Proiectare, furnizare, instalare și punere în funcțiune sistem de control acces și monitorizare video în sediul ANABI, în cadrul proiectului privind “Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni” ROARMIS, cod SIPOCA 763/MySMIS2014 135331, finanțat din fonduri externe nerambursabile și cofinanțare națională, de către AM POCA

Procedura de atribuire pentru atribuirea contractului privind serviciile de mai sus este licitație deschisă organizată prin mijloace electronice.

Anunțul de participare CN1043505 publicat în SEAP la data de 08.06.2022, poate fi accesat gratuit la adresa www.e-licitatie.ro (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice).

Operatorii economici interesați pot descărca gratuit din Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice documentația de atribuire aferentă procedurii de licitație/clarificările din oficiu/anunțurile tip erată publicate ulterior/răspunsul consolidat la clarificări la următorul link: https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100146861Distribuie: