Invitație procedura achizitie servicii de organizare evenimente (anexa 2)

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, cod fiscal 36461480, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până la data de 12.08.2019 ora 15.00, conform specificațiilor tehnice din caietul de sarcini, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect – servicii de organizare evenimente – cod CPV 79952000-5.


Documente atașate
Distribuie: