Consultare de piață în vederea estimării valorii pentru inițierea procedurii de achiziție publică având ca obiect ,,Prestarea serviciilor de evaluare a bunurilor mobile și imobile” pentru Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

Obiectul consultării:

Obținerea unei oferte de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciilor solicitate – servicii de evaluare a bunurilor mobile și imobile pentru Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

Anuntul este publicat și în SEAP la următoarea adresă:https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/mc-notice/view/100152442

 


Documente atașate
Distribuie: