Audit extern de evaluare a calității managemetului ANABI pentru anul 2021

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să încărcați/publicați oferta dumneavoastră de preţ în SEAP, până la data de 14.03.2022, ora 11:00, conform condițiilor și cerințelor anexate, în vederea achiziţionării serviciilor de Audit extern de evaluare a calității managemetului ANABI pentru anul 2021, CPV: 79212000-3 - Servicii de auditare (Rev.2).

 

Pentru mai multe informații accesați https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/adv-notices/view/100383826


Documente atașate
Distribuie: