Anunț privind închirierea unui imobil - spațiu de depozitare - cu o suprafață utilă de minimum 2000 mp, în municipiul București sau în județul Ilfov

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate declanșează procedura privind închirierea a unui imobil - spațiu de depozitare - cu o suprafață utilă de minimum 2000 mp, în București sau în jud. Ilfov. Spațiul trebuie să fie ușor accesibil, dotat cu utilități, acoperit, păzit, să dețină autorizațiile necesare utilizării. Condițiile tehnice minime și documentele obligatorii sunt detaliate în caietul de sarcini.

Numărul minim de candidați: În situația în care se prezintă un singur ofertant la licitație, procedura de închiriere va continua.

Departajarea candidaților care îndeplinesc condițiile minime prevăzute în caietul de sarcini se va face în funcție de prețul cel mai scăzut.

Adresă depunere oferte: Bucureşti, sector 3, bd. Regina Elisabeta nr. 3, etaj 3.

Termen limită pentru depunere oferte: 07.08.2018, ora 15.00.

Informații privind documentația de atribuire: 0372.573.000, anabi@just.ro, https://anabi.just.ro, www.just.ro.


Documente atașate
Distribuie: