Anunț de participare privind închirierea unui imobil - spațiu de depozitare, cu o suprafață utilă de minimum 2.000 mp - în București sau pe o rază care să nu depășească 150 km de la km 0 al capitalei, pe teritoriul României

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate declanșează procedura privind închirierea a unui imobil - spațiu de depozitare - cu o suprafață utilă de minimum 2000 mp, situat în București sau pe o rază care să nu depășească 150 km de la km 0 al capitalei, pe teritoriul României. Spațiul trebuie să fie ușor accesibil, dotat cu utilități, acoperit, păzit, să dețină autorizațiile necesare utilizării. Condițiile tehnice minime și documentele obligatorii sunt detaliate în caietul de sarcini.

 

Numărul minim de candidați: un candidat.

 

Departajarea candidaților care îndeplinesc condițiile minime prevăzute în caietul de sarcini se va face în funcție de prețul cel mai scăzut.

Adresă depunere oferte: Bucureşti, sector 3, bd. Regina Elisabeta nr. 3, etaj 3.

 

Termen limită pentru depunere oferte: 20.09.2021 , ora: 17:00.


Documente atașate
Distribuie: