Anunț de participare privind închirierea unui imobil - spațiu de depozitare, cu o suprafață utilă de minimum 2.000 mp, în București sau în jud. Ilfov

          

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneți oferta dumneavoastră până la data de 17.09.2018, ora 15.00, conform specificațiilor tehnice anexate în vederea atribuirii contractului de închiriere a unui imobil - spațiu de depozitare, cu o suprafață utilă de minimum 2.000 mp, în București sau jud. Ilfov.


Documente atașate
Distribuie: