Anunț de participare în vederea achiziționării serviciilor de evaluare prestate de evaluatori membri ANEVAR pentru bunuri mobile de natura stocurilor

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să vă transmiteți oferta dvs., până la data de 20.06.2019, ora 15.00 , în conformitate cu specificațiile tehnice anexate în vederea achiziționării serviciilor de evaluare prestate de evaluatori membri ANEVAR, înscriși în Tabloul Asociației, autorizați pentru specializarea "Evaluări bunuri mobile", pentru bunuri mobile de natura stocurilor, respectiv: stocul de marfă depozitat în container, situat în portul Constanța și stocul de mărfuri depozitat în loc. Voluntari, jud. Ilfov - (Cod CPV - 79419000-4).


Documente atașate
Distribuie: