Anunț de consultare a pieței - valoare estimativă achiziție servicii de verificare tehnică/revizie tehnică pentru autovehiculul marca Lamborghini 834 R Aventador

ANABI derulează un proces de consultare a pieței ca parte a procesului de achiziție privind stabilirea valorii estimative a serviciilor de verificare tehnică/revizie tehnică pentru autovehiculul marca Lamborghini 834 R Aventador.

Ofertele financiare vor conține: tariful cu sau fără TVA, după caz și vor fi transmise la adresa de email: achizitiipublice.anabi@just.ro. Data limită transmitere propuneri: 25.08.2020, ora 17:00, respectiv data limită consultare: 26.08.2020, ora 17:00.


Documente atașate
Distribuie: