Anunț de consultare a pieței privind determinarea valorii estimative a serviciilor de evaluare pentru următoarele categorii de bunuri mobile: silicomangan; ferosiliciu; feromolibden; ferocrom praf; ferocrom; mangan; staniu; ferocrom LC nitrogenat; ferovanadium.

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră, până la data de 20.09.2019, în vederea stabilirii valorii estimative a serviciilor de evaluare pentru următoarele categorii de bunuri mobile: silicomangan (137 saci), ferosiliciu (62 saci + 2 saci umpluți 1/4 + 1 sac umplut 1/2), feromolibden (47 saci +1 sac umplut 1/4), ferocrom praf (10 saci), ferocrom (115 saci inscriptionati high carbon + 1 sac umplut 1/2), mangan (35 saci + 1 sac umplut 1/4), staniu (56 lingouri), ferocrom LC nitrogen (17 butoaie metalice), ferovanadium (4 butoaie). Raportul de evaluare va cuprinde inclusiv identificarea si determinarea elementelor chimice din componența bunurilor, determinarea concentrației pe fiecare element chimic din compoziția acestor minereuri și cantitatea/greutatea pentru fiecare categorie de bunuri. Totodată, menționăm faptul că, Agenția nu deține analizele unui laborator autorizat privind identificarea și determinarea concentrației pe fiecare element chimic din compoziția acestor minereuri si cantitatea pentru toate bunurile mai sus menționate.


Documente atașate
Distribuie: