Anunț de consultare a pieței privind determinarea valorii estimative a serviciilor de evaluare pentru 243 paleți de piatră de andezit - CPV: 79419000-4 - Servicii de consultanță în domeniul evaluării

Având în vedere caracterul specific al categoriilor de bunuri și locurile de depozitare ale acestora, ANABI derulează un proces de consultare a pieței ca parte a procesului de achiziție privind stabilirea valorii estimative a serviciilor de evaluare pentru următoarele bunuri mobile: 243 paleți piatră naturală andezit, din care 128 paleți se află în Mun. Codlea, jud. Brașov și 115 paleți se află în comuna Joseni, jud. Harghita.

Ofertele financiare de evaluare pentru bunurile menționate vor conține: tariful cu sau fără TVA, după caz și vor fi transmise la adresa de email: achizitiipublice.anabi@just.ro. Data limită transmitere propuneri: 07.01.2020. Data limită consultare: 08.01.2020


Documente atașate
Distribuie: