Anunț de consultare a pieței privind determinarea valorii estimative a serviciilor de evaluare bunuri mobile - stocuri de încălțăminte, îmbrăcăminte si materiale textile

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră, până la data de 20.05.2019, ora 17.00, în vederea stabilirii valorii estimative a serviciilor de evaluare pentru următoarele bunuri mobile: stoc de marfă compus din încălțăminte și îmbrăcăminte, depozitate în container, situat în locația terminalul Constanța port și stoc de marfă compus din încălțăminte si materiale textile depozitate în localitatea Voluntari, jud. Ilfov.


Distribuie: