Anunț de consultare a pieței privind determinarea valorii estimative a achizițiilor de servicii și produse de asigurare – polița de asigurare stocuri

Având în vedere caracterul specific al poliței de asigurare stocuri (cargo), ANABI derulează un proces de consultare a pieței ca parte a procesului de achiziție privind stabilirea valorii estimative a serviciilor și produselor de asigurare necesare pentru asigurarea unui stoc de bunuri mobile la o valoare de 800.000 euro ca sumă asigurată inițial.

Ofertele de asigurare de stocuri menționate vor conține: tariful cu sau fără TVA, după caz.


Data limita consultare: 13.03.2020

Data limita transmitere propuneri: 12.03.2020


Documente atașate
Distribuie: