Anunț consultare a pieței privind estimarea valorii serviciilor de evaluare bunuri mobile - diverse bunuri

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră financiară, conform anunțului anexat în vederea prospectării pieței având ca obiect „servicii de evaluare bunuri mobile - diverse bunuri”.

 


Documente atașate
Distribuie: