Anunț consultare a pieței privind estimarea valorii a serviciilor de evaluare bunuri mobile

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr.3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră financiară, conform anunțului anexat în vederea consultării a pieței având ca obiect servicii de evaluare bunuri mobile – diverse bunuri”.


Distribuie: