Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate declanșează procedura privind închirierea unui imobil - spațiu de depozitare - cu o suprafață utilă de minimum 2000 mp, situat în București sau pe o rază care să nu depășească 150 km de la km 0 al capitalei, pe teritoriul României.

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate declanșează procedura privind închirierea unui imobil - spațiu de depozitare - cu o suprafață utilă de minimum 2000 mp, situat în București sau pe o rază care să nu depășească 150 km de la km 0 al capitalei, pe teritoriul României. Spațiul trebuie să fie ușor accesibil, dotat cu utilități, acoperit, păzit, să dețină autorizațiile necesare utilizării. Condițiile tehnice minime și documentele obligatorii sunt detaliate în caietul de sarcini.

 

Numărul minim de candidați: un candidat.

 

Departajarea candidaților care îndeplinesc condițiile minime prevăzute în caietul de sarcini se va face în funcție de prețul cel mai scăzut.

 

Adresă depunere oferte: Bucureşti, sector 3, bd. Regina Elisabeta nr. 3, etaj 3.

 

Termen limită pentru depunere oferte: în loc de 01.11.2021, ora 15:00 – a se citi 10.11.2021, ora 14:30, data limită pentru depunerea ofertelor, potrivit eratei.

 

Informații privind documentația de atribuire: 0372.573.000, https://anabi.just.ro.


Documente atașate
Distribuie: