Achiziţionarea unui autoturism (Sedan) cu tracțiune față, în cadrul proiectului „Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”- cod SIPOCA 56”, finanțat din fonduri nerambursabile de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA)- Cod CPV- 34110000-1 - autoturisme.

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, cod fiscal 36461480, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până la data de 09.12.2019, conform specificațiilor tehnice anexate, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect – achiziționarea unui autoturism (sedan) cu tracțiune față, în cadrul proiectului „Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”- cod SIPOCA 56”, finanțat din fonduri nerambursabile de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA)- Cod CPV- 34110000-1 - autoturisme.


Documente atașate
Distribuie: