Achiziţionarea serviciilor de transport de la aeroport la hotel şi retur pentru aproximativ 140 de participanţi, precum şi angajarea cheltuielilor necesare pentru achitarea taxelor percepute de aeroport pentru staționare autovehicule închiriate

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până la data de 28.10.2019, conform specificațiilor tehnice anexate, în vederea achiziţionării serviciilor de transport de la aeroport la hotel şi retur pentru aproximativ 140 de participanţi, precum şi angajarea cheltuielilor necesare pentru achitarea taxelor percepute de aeroport pentru staționare autovehicule închiriate în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților CARIN ca centru de expertiză prin dezvoltarea în continuare a rețelei și diseminarea celor mai bune practici în domeniul recuperării creanţelor”, finanțat din fonduri nerambursabile prin Programul „ISPF” 2018 al Comisiei Europene, cod CPV 60170000-0


Distribuie: