Achiziţionarea serviciilor de organizare evenimente în Belgia, 2020, în cadrul proiectului CARIN, finanțat din fonduri nerambursabile prin Programul „ISPF” 2018 al Comisiei Europene

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, cod fiscal 36461480, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până la data de 17.02.2020, ora 12.00, conform specificațiilor tehnice din caietul de sarcini, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect - servicii de organizare evenimente în Belgia, 2020, în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților CARIN ca centru de expertiză prin dezvoltarea în continuare a rețelei și diseminarea celor mai bune practici în domeniul recuperării creanţelor”, finanțat din fonduri nerambursabile prin Programul „ISPF” 2018 al Comisiei Europene - cod CPV 79951000-5.


Documente atașate
Distribuie: