Achiziţionarea serviciilor de mentenanță a site-ului propriu cât și a echipamentelor IT din dotarea A.N.A.B.I.

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până la data de 19.02.2020, ora 15.00, conform specificațiilor tehnice anexate în vederea achiziţionării serviciilor de serviciilor de mentenanță a site-ului propriu cât și a echipamentelor IT

 Codul de clasificare CPV: 50312000-5 -Repararea si intretinerea echipamentului informatic


Documente atașate
Distribuie: