Achiziţionarea serviciilor de evaluare bunuri mobile pentru evaluarea a 243 paleți piatră de andezit

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până la data de 27.01.2020, ora 15.00, conform specificațiilor tehnice anexate în vederea achiziţionării serviciilor de evaluare de către evaluatori autorizați, membri ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, înscriși în Tabloul Asociației, autorizați pe specializarea ”Evaluări bunuri mobile” pentru pentru evaluarea a 243 paleți piatră de andezit, din care 128 paleți se află în Mun. Codlea, jud. Brașov și 115 paleți se află în comuna Joseni, jud. Harghita.

 CPV: 79419000-4 - Servicii de consultanță în domeniul evaluării.


Documente atașate
Distribuie: