Achiziţionarea serviciilor de evaluare bunuri mobile pentru 5 tipuri de minereuri (minereu de mangan, feromolibden, staniu sub formă de lingouri, ferocrom nitrogenat, ferocrom)

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până la data de 21.11.2019, ora 15.00, conform specificațiilor tehnice anexate în vederea achiziţionării serviciilor de evaluare de către evaluatori autorizați, membri ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, înscriși în Tabloul Asociației, autorizați pe specializarea ”Evaluări bunuri mobile” pentru 5 tipuri de minereuri (minereu de mangan, feromolibden, staniu sub formă de lingouri, ferocrom nitrogenat, ferocrom)

 CPV: 79419000-4 - Servicii de consultanță în domeniul evaluării.


Documente atașate
Distribuie: