Achiziţionarea serviciilor de constatare tehnică/diagnoză, prin care să se constate starea tehnică a unui autoturism marca AUDI Q7

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până la data de 06.02.2020, ora 15.00, conform specificațiilor tehnice anexate în vederea achiziţionării serviciilor de constatare tehnică/diagnoză, prin care să se constate starea tehnică a unui autoturism marca AUDI Q7, aflat depozitat într-un spațiu acoperit, situat în localitatea Voluntari, jud. Ilfov

 Codul de clasificare CPV: 50112200-5 - Servicii de întreținere a automobilelor.


Documente atașate
Distribuie: