Achiziționarea serviciilor de audit financiar contabil în vederea verificării cheltuielilor efectuate de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) în perioada aprilie 2017 – septembrie 2019, în cadrul proiectului „Sprijin pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție prin creșterea gradului de recuperare a produselor infracțiunilor”

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până la data de 29.08.2019, ora 15.00, conform specificațiilor tehnice anexate, în vederea achiziţionării serviciilor de audit financiar contabil pentru verificarea cheltuielilor efectuate de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) în perioada aprilie 2017 – septembrie 2019, în cadrul proiectului „Sprijin pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție prin creșterea gradului de recuperare a produselor infracțiunilor” Cod CPV 79212000-3.

Documente atașate
Distribuie: