Achiziţionarea serviciilor de audit extern independent, privind evaluarea calității managementului ANABI pentru anul 2019, conform prevederilor art. 11 din Legea nr. 318/2015

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până la data de 11.02.2020, ora 17:00, conform specificațiilor tehnice anexate, în vederea achiziţionării serviciilor de audit extern independent, privind evaluarea calității managementului ANABI pentru anul 2019, conform prevederilor art. 11 din Legea nr. 318/2015, CPV: 79212000-3 - Servicii de auditare.


Documente atașate
Distribuie: