Achiziţionarea serviciilor de audit extern independent, privind evaluarea calității managementului ANABI pentru anul 2018, conform prevederilor art. 11 din Legea nr. 318/2015

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până la data de 21.10.2019, conform specificațiilor tehnice anexate, în vederea achiziţionării serviciilor de audit extern independent, privind evaluarea calității managementului ANABI pentru anul 2018, conform prevederilor art. 11 din Legea nr. 318/2015, CPV: 79212000-3 - Servicii de auditare.


Documente atașate
Distribuie: