Achiziţionarea materialelor de vizibilitate pentru activitățile desfășurate în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților CARIN ca centru de expertiză prin dezvoltarea în continuare a rețelei și diseminarea celor mai bune practici în domeniul recuperării creanţelor”, finanțat din fonduri nerambursabile prin Programul „ISPF” 2018 al Comisiei Europene

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până la data de 07.10.2019, conform specificațiilor tehnice anexate, în vederea achiziţionării materialelor de vizibilitate pentru activitățile desfășurate în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților CARIN  ca centru de expertiză prin dezvoltarea în continuare a rețelei și diseminarea celor mai bune practici în domeniul recuperării creanţelor”, finanțat din fonduri nerambursabile prin Programul „ISPF2018 al Comisiei Europene, Cod CPV 79823000-9;


Documente atașate
Distribuie: