Achiziționarea bunurilor, echipamentelor și activelor necorporale în cadrul proiectului „Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”, (cod SIPOCA 56, cod SMIS 120082), finanțat din fonduri nerambursabile, de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA). Procedura de atribuire Licitație deschisă organizată prin mijloace electronice pentru atribuirea unui contract de furnizare. Anunțul de participare CN1027237 poate fi accesat gratuit la adresa www.e-licitatie.ro (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice). Operatorii economici interesați pot descărca gratuit din Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice documentația de atribuire aferentă procedurii de licitație/anunțurile tip erată publicate ulterior/răspunsul consolidat la clarificări la următorul link: https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100110124

https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100110124Distribuie: