Achiziționare servicii de consultanță IT, furnizare de software și hardware, instruire utilizatori finali, în cadrul proiectului „Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni” ROARMIS, cod SIPOCA 763/MySMIS2014 135331, finanțat din fonduri externe nerambursabile și cofinanțare națională, de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA).

Procedura de atribuire Licitație deschisă organizată prin mijloace electronice pentru atribuirea unui contract de servicii. Anunțul de participare CN1030511 publicat în SEAP la data de 27.04.2021, poate fi accesat gratuit la adresa www.e-licitatie.ro (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice).

 

Operatorii economici interesați pot descărca gratuit din Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice documentația de atribuire aferentă procedurii de licitație/anunțurile tip erată publicate ulterior/răspunsul consolidat la clarificări la următorul link:

https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100118586