Achiziționare de bunuri și echipamente în cadrul proiectului “Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”, finanțat din fonduri nerambursabile, de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA) - cod SIPOCA 56

Obiectul achiziției: Achiziționare de bunuri și echipamente în cadrul proiectului “Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”, finanțat din fonduri nerambursabile, de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA) – cod SIPOCA 56. Procedura de atribuire Licitație deschisă organizată prin mijloace electronice pentru atribuirea unui contract de furnizare. Anunțul de participare CN1014213 poate fi accesat gratuit la adresa www.e-licitatie.ro (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice). Operatorii economici interesați pot descărca gratuit  din Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice documentația de atribuire aferentă procedurii de licitație/anunțurile tip erată publicate ulterior/ răspunsul consolidat la clarificări.


Distribuie: