Achiziţie servicii de securitate și sănătate în muncă (SSM), precum și servicii privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă (PSI)

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de 05.12.2017, ora 12.00, conform specificațiilor tehnice anexate în vederea achiziţionării serviciilor de securitate și sănătate în muncă (SSM), precum și a serviciilor privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă (PSI) - (cod CPV 71317000–3, 71317100-4).


Documente atașate
Distribuie: