Achiziție de mobilier

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 36461480, adresa de corespondență B-dul Regina Elisabeta nr.3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de 27.06.2017 orele 12.00, conform specificațiilor tehnice anexate în vederea achiziţionării de mobilier - cod  CPV  39000000-2; 39130000-2; 39113000-7; 39121000-6; 39122100-4; 39132200-8; 39112000-0.


Documente atașate
Distribuie: