Achiziția unui autoturism de teren (S.U.V.) cu tracțiune 4x4 în cadrul proiectului ”Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr.3, sector 3, cod poștal 030015 , în calitate de autoritate contractantă, cod fiscal 36461480, vă invităm să transmiteți oferta dumneavoastră de preț, până la data de 11.01.2019, ora 12.00, conform specificațiilor tehnice anexate, în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect - autoturism de teren (SUV) dotat cu tracțiune 4x4 în cadrul proiectului "Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni" - cod SIPOCA 56 ", finanțat din fonduri nerambursabile de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA).


Documente atașate
Distribuie: