Achizitia directa de „stații de lucru cu monitor”

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 36461480, adresa de corespondență B-dul Regina Elisabeta nr.3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de 16.10.2017 ora 12.00, conform specificațiilor tehnice anexate în vederea achiziţie publice având ca obiect stații de lucru cu monitor – cod CPV 30213000-5”.


Documente atașate
Distribuie: