Achiziția de ”Servicii organizare evenimente în Bucuresti”, precum și achiziția de ”Servicii de tipărire și livrare a materialelor promoționale de vizibilitate”

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr.3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, cod fiscal 36461480, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de 30.01.2018 orele 12.00, conform specificațiilor tehnice anexate în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect - Servicii de evenimente pentru organizarea în data de 27 februarie 2018, în mun. București, a Conferinței de deschidere în cadrul proiectului „Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni” cod SIPOCA 56, (Lot 1),  precum și Servicii de tipărire și livrare a materialelor promoționale de vizibilitate (Lot 2), aferente proiectului sus menționat – cod CPV 79952000-2.


Documente atașate
Distribuie: