Achizitia de „servicii organizare evenimente” – Craiova

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 36461480, adresa de corespondență B-dul Regina Elisabeta nr.3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de 11.09.2017 ora 12.00, conform specificațiilor tehnice din caietul de sarcini anexat în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect servicii organizare evenimente – cod CPV 79951000-5.


Documente atașate
Distribuie: