Achizitia de „servicii organizare evenimente”, București

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr.3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, cod fiscal 36461480, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de 24.10.2017 orele 12.00, conform specificațiilor tehnice din caietul de sarcini anexat în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect servicii organizare evenimente – cod CPV 79951000-5.


Documente atașate
Distribuie: