Achiziția de servicii de transport auto cu platforma, a unui număr de 3 autovehicule indisponibilizate

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de 17.09.2018, ora 15.00conform specificațiilor tehnice anexate în vederea achiziţionării serviciilor de transport auto cu platforma, a unui număr de 3 autovehicule indisponibilizate - (cod CPV - 50118110-9).
Distribuie: