Achizitia de servicii de organizare evenimente, precum si servicii de formare profesionala pentru folosirea sistemului IBM I2 – Intelligent Law Enforcement, din cadrul proiectului “Continuarea consolidării capacităților investigative ale autorităților judiciare din România în domeniul recuperării creanțelor”

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr.3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, cod fiscal 36461480, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până la data de 09.05.2018, ora 15.00,conform specificațiilor tehnice anexate în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect – servicii de formare profesională pentru folosirea sistemului IBM I2 – Intelligent Law Enforcement în vederea organizării la București, în perioadele 21 – 25 mai și 04 - 08 iunie 2018, a celor două sesiuni de instruire (Lot 1), servicii de organizare evenimente necesare desfășurării la București, în perioadele 21 - 25 mai și 04 - 08 iunie 2018, a celor două sesiuni de instruire pentru folosirea sistemului IBM i2 – Intelligent Law Enforcement (Lot 2), precum și servicii de organizare evenimente necesare desfășurării la București, în perioada 12 – 13 iunie 2018 a conferinței finale (Lot 3), din cadrul proiectului “Continuarea consolidării capacităților investigative ale autorităților judiciare din România în domeniul recuperării creanțelor”, finanțat din fonduri externe nerambursabile, în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român pentru reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Europei extinse” – cod CPV 79952000-2; 80522000-9.
Documente atașate
Distribuie: