Achizitia de servicii de organizare evenimente în cadrul proiectului ”Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr.3, etajele 3 și 5, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, cod fiscal 36461480, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până la data de 15.10.2018, ora 15.00, conform specificațiilor tehnice anexate în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect – servicii de organizare evenimente pentru desfășurarea unui număr de 12 sesiuni de dezbateri (10 dezbateri regionale și 2 dezbateri naționale), servicii de tipărire și livrare a materialelor de vizibilitate necesare derulării evenimentelor, inclusiv conceptul grafic aferent acestora, precum și servicii consultant/lector pentru susținerea de prezentări tematice privind dezvoltarea durabilă și egalitatea de șanse în cadrul proiectului ”Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni” cod SIPOCA 56, finanțat din fonduri nerambursabile, de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA)


Documente atașate
Distribuie: