Achizitia de „servicii de evaluare bunuri mobile - cod CPV 79419000-4”

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr.3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră (financiară și tehnică) până la data de 14.03.2018 ora 12.00, conform specificațiilor tehnice anexate în vederea achiziţie publice având ca obiect servicii de evaluare bunuri mobile – cod CPV 79419000-4
Distribuie: