Achizitia de servicii de audit financiar contabil în cadrul proiectului “Continuarea consolidării capacităților investigative ale autorităților judiciare din România în domeniul recuperării creanțelor

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr.3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, cod fiscal 36461480, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până la data de 19.12.2018, ora 12.00, conform specificațiilor tehnice anexate, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect – servicii de audit financiar contabil în vederea verificării cheltuielilor efectuate de către Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), în perioada aprilie 2017-august 2018, în cadrul proiectului “Continuarea consolidării capacităților investigative ale autorităților judiciare din România în domeniul recuperării creanțelor”, finanțat din fonduri externe nerambursabile, în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român pentru reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Europei extinse cod CPV 79212000-3 - servicii de auditare (Rev 2).

 


Documente atașate
Distribuie: