Achizitia de servicii de audit extern independent, în vederea evaluării calității managementului ANABI pentru anul 2018

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră, până la data de 08.02.2019, ora 12.00, conform specificațiilor tehnice anexate pentru achiziţia de servicii de audit extern independent, în vederea evaluării calității managementului ANABI pentru anul 2018 - (CPV - 79212000-3 - Servicii de auditare).

 


Documente atașate
Distribuie: