Achizitia de servicii de audit extern independent

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră până la data de 01.03.2018, ora 12.00, conform specificațiilor tehnice anexate în vederea achiziţionării serviciilor de audit extern independent - (cod CPV - 79212000-3). 


Documente atașate
Distribuie: